Vad är problemet ?

Det finns idag en begränsad möjlighet för giggaren att kontrollera den information som verifierar giggarens erfarenhet. Detta leder till onödigt höga kostnader för giggaren när giggaren söker efter arbete i olika kontexter och sammanhang.

Problem: 1
Begränsad möjlighet för giggaren att kontrollera information som verifierar giggarens erfarenhet.

En sund marknad stödjer möjligheten för nya aktörer att presentera sina erbjudanden till kunderna på marknaden. Tillgången till verifierad erfarenhetsdata är idag en kostsam tröskel till marknaden vilket riskerar att leda till en ineffektiv marknad och en försämrad matchning av arbete.

Problem: 2
Risk för ineffektiv marknad när trösklar för nya aktörer i gig ekonomin blir höga.