Open platforms API skapar kopplingar mellan datakällor för att möjligöra rörlighet av data på begäran av användaren.

Open
Platforms
API

Developer portal

Kopplar upp en tjänsts datakällor mot Open platforms infrastruktur och därmed möjliggör rörlighet av data för deras användare.

Gig data
Connect
API

Upprättar möjligheten för en tjänst att erbjuda deras användare tillgången till data från andra uppkopplade datakällor i Open platforms infrastruktur.

Gig data
Access
API