Digital infrastruktur för rörlighet av data i gigekonomin

När vi ger giggaren verktyg att förflytta sin data öppnas det upp nya vägar och möjligheter till matchning. En infrastruktur som ökar möjligheterna till matchning gynnar ekosystemet i stort samtidigt som det gynnar en diversifierad, hållbar och inkluderande utveckling av gigekonmin.

Rörlighet
skapar möjlighet

Vilken data
ska vara rörlig?

Detta är en central fråga för Open platforms och som kommer förändras i takt med att gig ekonomin utvecklas. "Open Platforms Gig Data Standard" är ett första utkast på en samling datapunkter som är värdefull för giggarens möjlighet till matchning.

‍‍My
Digital Backpack

My Digital Backpack

My Digital Backpack är Open Platforms exempeltjänst. Tjänsten låter användaren sammankoppla gig data från flera olika plattformar och skapar en verifierad och visualiserad representation av användarens gig data.

Plattformar som är uppkopplade mot Open platforms API och möjliggör rörlighet av erfarenhetsdata blir certifierade av open platforms.

API

Open platforms Certifiering

Ägs av medborgaren och syftar till att främja hållbar utveckling

Open platforms är utvecklat av Jobtech gig vilket ägs av Sveriges medborgare. Infrastrukturen syftar till att främja hållbar utveckling och infrastrukturellt värde för medborgaren.